Za vysokú horu 2016
Za vysokú horu 2016
Srdečne Vás pozývame na II. ročník medzinárodného festivalu dychových hudieb Za vysokú horu, ktorý sa uskutoční 22.10.2016 o 15:00 v kultúrnom dome Prečín.

O nás

 

     Dychová hudba Považská Veselka vznikla v máji roku 2011 na podnet mladých hudobníkov z Plevníka-Drienového ako amatérske hudobné teleso za účelom uplatniť hráčske a individuálne schopnosti mladých ľudí z okolia Považskej Bystrice v hre na dychové nástroje.  Vďaka ústretovosti ZUŠ v Považskej Bystrici a pomoci p.riaditeľa Mgr. Michala Brósku sme mohli začať svoju činnosť. DH tvorí 13 hudobníkov a 4 speváci. Umeleckým veducím a kapelníkom je Peter Juris. Vekový priemer členov je 22 rokov. Za svoju krátku existenciu sme účinkovali na jarmokoch, hodoch, rodinných oslavách, zábavách, festivaloch na Slovensku ale aj v zahraničí.

 

     V júni 2012 sme sa zúčastnili Krajskej súťažnej prehliadky MDH, kde sme sa umiestnili v zlatom pásme a získali cenu za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu s postupom na Celoštátnu súťažnú prehliadku MDH v Lednických Rovniach, kde sme v júni 2013 získali opäť zlaté pásmo a cenu za najlepšie spevácke výkony. Repertoár DH tvoria predovšetkým ľudové a autorské piesne, no v značnej miere aj tanečná hudba, populárna hudba, sólové skladby, ako aj vlastné skladby a úpravy. V rozmanitom repertoári Považskej Veselky sa objavujú úpravy ľudových piesní, skladby významných českých, moravských a slovenských autorov (J. Slabák, Vl. Pfeffer, V. Maňas ml., A. Hudec, M. Irša, J.Tesařík, L. Kubeš, J. Jamriška, J. Baláž, Z. Gurský), taktiež skladby našich začínajúcich autorov (Ľ.Kľúčik, J.Chúpek, P.Juris)  ale i skladby iného žánru, ktoré sú určené predovšetkým pre sólové nástroje. Hráčska a umelecká spolupráca muzikantov z Považskej Veselky je neobvyklou ukážkou muzikantského cítenia, pochopenia a prezentovania slovenskej dychovky. Napísali o nás

Meno: Rodina Cimeráková
Napísal: Ďakujem aj s manželkou a dvoma synmi super kapele, ktorá sa nám postarala o vysoko kvalitný kultúrny program pri krste a oslave tridsiatky.
Dátum: 24.07.2014
Meno: Manželia Valčovci.
Napísal: Účinkovanie dychovej hudby Považská Veselka na našej svadbe bolo pre nás ako i pre pozvaných hostí skvelým zážitkom, ktorý doporučujeme zažiť každému, kto má rád kvalitnú hudbu a výbornú atmosféru.
Dátum: 21.07.2014